Dansschool Hilversum
speel video

Danscentrum van Bommel B.V., gevestigd aan de Middenweg 4, 1217 HT Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

www.danscentrumvanbommel.nl/www.dansje.nl

Middenweg 4, 1217 HT Hilversum

+31356236640

 

Dhr. H.A. van Bommel is eigenaar en tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Danscentrum van Bommel B.V.

Hij is te bereiken via info@danscentrumvanbommel.nl.

 

Persoongegevens die wij verwerken

 

Danscentrum van Bommel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Deze persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adres gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Wij maken een foto van u of u beiden als danspaar voor op een pasje wat wij u verstrekken. Deze foto wordt getoond op een pasje wat in uw bezit is. Deze foto wordt niet gedeeld met derden en is uitsluitend voor intern gebruik binnen Danscentrum van Bommel B.V.

 

Mocht u bezwaar hebben tegen het invullen en intern gebruik van bovenstaande gegevens dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Info@danscentrumvanbommel.nl.

 

Met welk doel verwerkt Danscentrum van Bommel b.v. de persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens zijn van belang om u informatie te kunnen verstrekken over lestijden, eventueel uitval van lessen en uitnodigingen voor bijzondere evenementen.

 

De foto is ter beveiliging van onrechtmatig gebruik van het pasje.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Danscentrum van Bommel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (van Danscentrum van Bommel) tussen zit.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft dat alle gegevens verwijderd dienen te worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Danscentrum van Bommel B.V. verstrekt geen gegevens aan derden tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@danscentrumvanbommel.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Danscentrum van Bommel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@danscentrumvanbommel.nl.